WADY I WASZKI
WROCŁAW, IMPART, Mazowiecka 17
  • Bilety w cenie 90 zł
  • Bilety w cenie 80 zł
  • Wybrane miejsca
  • Miejsca zajęte
  • Miejsca niedostępne
WADY I WASZKI
WADY I WASZKI
Wybierz miejsca z planu sali
Reset
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
II
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
III
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
IV
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
V
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
VI
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
VII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
VIII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
IX
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
X
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XI
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XII
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XIII
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XIV
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XV
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XVI
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
1
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
XVII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
XVII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
1
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
XVIII
5
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
XVIII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
1
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
XIX
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
14
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
XIX
15
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
XX
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
XX
18
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
XXI
5
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
11
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
XXI
16
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
XXII
5
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
12
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
XXII
17
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
I
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
II
6
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
7
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
11
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 12
 Cena: 80zł
13
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 13
 Cena: 80zł
14
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 14
 Cena: 80zł
15
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 15
 Cena: 80zł
II
1
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
III
III
16
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 80zł
17
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 80zł
18
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 80zł
19
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 80zł
20
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 80zł
1
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
6
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
IV
IV
7
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 80zł
1
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
6
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
V
V
7
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 80zł

Koszyk