FUNKCJONALNOŚCI:

  • Sprzedaż biletów numerowanych, nienumerowanych oraz mieszanych
  • Prowizja za bilet doliczana do biletu i opłacana przez kupującego lub odliczana od biletu i płacona przez sprzedającego
  • Możliwość wygenerowania kodów rabatowych (procentowo jak i kwotowo)
  • Aplikacja do skanowania biletów ( dedykowana dla systemu operacyjnego Android)
  • Możliwość importu kodów biletów z innych systemów biletowych
  • Możliwość exportu kodów biletów do plików csv/xls
  • Rozliczenie wydarzenia na podstawie raportu, w ciągu 7 dni po imprezie
  • Elastyczność - możliwość przystosowania systemu pod potrzeby klienta
  • Obsługa klientów, wystawianie faktur za zakup biletów po stronie portalu

NAPISZ DO NAS