REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW


w systemie dystrybucji biletów "bileterka.com" obowiązujący od dnia 1 lutego 2019 roku.

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie "bileterka.com", z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z "bileterka.com" umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Sprzedaż biletów w systemie „bileterka.com” jest prowadzona przez: PROGRESS PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz, NIP: 9671358093, Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477496.

Adresy poczty elektronicznej:  Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień: rezerwacje@bileterka.com  Zamówienia grupowe: zamowienia@bileterka.com  Serwis Telefoniczny: 52 52 32 701

2. ZAKUP BILETÓW - PROCEDURA

2.1. Sprzedaż biletów:
Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym bileterka.com za pośrednictwem strony www.bileterka.com.

2.2. Procedura zakupu w serwisie www.bileterka.com
Klient znajduje wydarzenie, które go interesuje. Po kliknięciu w pole "kup bilet" wyświetla się plan sali lub miejsca, w której odbywa się wybrane wydarzenie lub wyświetla się opcja wyboru miejsc nienumerowanych (w przypadku imprez w których dostępne są wyłącznie miejsca nienumerowane). Miejsca oznaczone kolorem szarym są miejscami niedostępnymi. Miejsca dostępne oznaczone są kolorami odpowiadającymi kategoriom cenowym.

Po zaznaczeniu miejsc, należy wypełnić formularz z danymi osobowymi. Następnie dokonywany jest wybór metody płatności oraz opcji dostawy biletów.
W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, pod którym widnieje napis zamówienie z obowiązkiem zapłaty wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Następnie Klient otrzymuje na podany przez siebie na karcie rezerwacji adres e-mail wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w potwierdzeniu oraz zaksięgowaniu środków na rachunku bileterka.com Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania płatności i potwierdzeniem rezerwacji biletów oraz, w przypadku wyboru biletu elektronicznego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce. Natomiast w przypadku wyboru wysyłki kurierem lub za pomocą poczty polskiej – Klient otrzyma bilet za pośrednictwem tego operatora.  W przypadku wyboru płatności za bilet przelewem bankowym, wydanie Klientowi numeru rezerwacji następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację. W przypadku opłaty za bilet zwykłym przelewem wydanie Klientowi numeru rezerwacji następuje po otrzymaniu przez bileterka.com potwierdzenia płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Serwisem Telefonicznym (pod numerem telefonu: 52 52 32 701).

2.3. Zamówienia grupowe
Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane drogą mailową na zamowienia@bileterka.com lub telefoniczną pod nr 52 52 32 701

3. BILETY

3.1. Zasady ogólne
Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność. Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie. Prawo do odwołania wydarzenia, odszkodowania lub rekompensaty z tytułu odwołania wydarzenia, prawo do zamiany biletu, prawo do odmowy wstępu na wydarzenie, prawo do żądania opuszczenia wydarzenia, prawo o zmiany programu wydarzenia, prawo do zmiany miejsca posiadaczowi biletu przysługuje Organizatorowi na zasadach określonych w regulaminach dotyczących danego wydarzenia. bileterka.com jako pośrednik w sprzedaży biletu nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje Organizatora wskazane powyżej, wynikające z regulaminu dotyczącego wydarzenia.  Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodna z prawem.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży bileterka.com dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe oraz pakiety specjalne, jak np. 3+1 (tzn. kup cztery bilety zapłać za trzy). Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. bileterka.com jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej. Zamieszczona na stronie www.bileterka.com mapka z planem sali lub miejsca ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali lub miejscu, w tym widoczności z poszczególnych miejsc udziela Organizator i to u Organizatora Klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie. bileterka.com nie dysponuje informacjami w tym zakresie i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności dla Klienta wynikające ze specyfiki wybranego przez Klienta miejsca.
W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży bileterka.com pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą bileterka.com.
Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży bileterka.com np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie, bileterka.com nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie bileterka.com pozostaną jedynie bilety droższe). 
bileterka.com stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora. Jednakże z uwagi na to, że serwis bileterka.com ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie bileterka.com i jego punktach sprzedaży w wyjątkowych sytuacjach mogą być wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.  W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, cena zakupu biletu może wzrosną także o opłatę transakcyjną.

4.DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

4.1.Zasady ogólne
Możliwe są następujące opcje dostawy i odbioru biletów sprzedawanych w ramach systemu sprzedaży bileterka.com: bilet domowy, dostawa kurierem, dostawa Pocztą Polską. Nie wszystkie wymienione wyżej sposoby odbioru i dostawy biletów mogą być dostępne w ramach danego wydarzenia. O dostępnych w ramach danego wydarzenia sposobach odbioru i dostawy biletów Klient jest poinformowany najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletów. 

4.2. Bilet domowy
Przy rezerwacji z opcją "bilet domowy", po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. bileterka.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

4.3. Dostawa Pocztą Polską oraz kurierem
Bilety są wysyłane według kolejności odbywania się wydarzeń (bilety na wydarzenia w najbliższej przyszłości są wysyłane w pierwszej kolejności). Maksymalny czas dostawy biletów wynosi 7 dni roboczych (w wypadku podania przez Klienta prawidłowego adresu dostawy). W momencie, gdy Klient poda niepełny adres do wysyłki, wysyłka może trwać dłużej lub może nie dojść do skutku z winy Klienta. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych i kompletnych danych oraz wpisanie ich w odpowiednie miejsca w formularzu. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z bileterka.com. bileterka.com nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres dostawy biletów. 
4.4. Odbiór na miejscu wydarzenia oraz w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy
Bilety zakupione z opcją odbioru na miejscu wydarzenia należy odebrać w miejscu odbywania się wydarzenia artystycznego nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem o ile bileterka.com nie poinformuje rezerwujących o innych warunkach odbioru. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów na miejscu wydarzenia w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy jest podanie osobie wydającej bilety nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji, na które zakupiono bilety. 
Bilety zakupione z opcją odbioru w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy uważa się za odebrane w momencie odebrania zadrukowanych blankietów od sprzedawcy. W przypadku możliwości odbioru biletów w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy na dane wydarzenie każdorazowo będzie wskazane dokładne miejsce ich odbioru w opisie wydarzenia.

4.5. Opłaty za dostawę.

Kurier – 23,00 zł
Poczta Polska – przesyłka polecona – 10,00 zł
Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy – brak opłat
Odbiór osobisty na miejscu wydarzenia – brak opłat, odbiór jest możliwy najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora punktu sprzedaży systemu bileterka.com.

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne
W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: zwykły przelew, szybki przelew PayU lub Przelewy24, płatność gotówką. W przypadku zakupu biletów w punkcie sprzedaży bileterka.com w Bydgoszczy dostępna jest zapłata jedynie gotówką. W przypadku zakupu w pozostałych punktach sprzedaży płatności dokonywane są zgodnie z zasadami stosowanymi przez te punkty.

5.2. zwykły przelew
Za płatność zwykłym przelewem nie jest pobierana przez bileterka.com żadna opłata. Zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku bileterka.com czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży bileterka.com z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), bileterka.com nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie bileterka.com pozostaną jedynie bilety droższe). 

5.3. szybki przelew PayU
Za płatność szybkim przelewem PayU pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości określonej przez operatora płatności przelewu, która jest wskazywana w momencie dokonywania zapłaty.

5.4. szybki przelew Przelewy24
Za płatność szybkim przelewem Przelewy24 pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości określonej przez operatora płatności przelewu, która jest wskazywana w momencie dokonywania zapłaty.

5.5. szybki przelew BlueMedia
Za płatność szybkim przelewem BlueMedia pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości określonej przez operatora płatności przelewu, która jest wskazywana w momencie dokonywania zapłaty.

5.6. płatność gotówką
Za płatność gotówką nie jest pobierana przez bileterka.com żadna opłata. 

6. KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU bileterka.com

Telefonicznie: 52 52 32 701
Mailowo: rezerwacje@bileterka.com

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.
Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży bileterka.com nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się. 

7. FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu opcji tej na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez bileterka.com całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez bileterka.com otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, ma możliwość zaznaczenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji. 

8. ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI. REKLAMACJE.

8.1. Brak prawa odstąpienia od umowy
Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów bileterka.com poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym stanowi art. 27 tejże ustawy.

8.2. Zwroty
O ile regulamin Organizatora nie wskazuje inaczej w wypadku odwołania imprezy, zmiany daty lub programu imprezy lub zmiany godziny lub miejsca jej rozpoczęcia bileterka.com i Organizator nie będą zobowiązani do żadnej dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na wydarzenie.

8.3. Reklamacja w przypadku odwołania wydarzenia
Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rezerwacje@bileterka.com podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności przelewem należy również podać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis bileterka.com ma 7 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

8.4. Reklamacja w przypadku zmiany daty wydarzenia:
Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rezerwacje@bileterka.com podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji.
Organizator za pośrednictwem bileterka.com może zaproponować Klientowi miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów. Oferta ta nie wiąże w żaden sposób Klienta.
W przypadku płatności przelewem należy również podać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków.
W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis rezerwacje@bileterka.com ma 7 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.
W przypadku, gdy bileterka.com nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. Przy zakupie biletów z wybraną opcją dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską, dla uzyskania zwrotu wpłaconej za bilet kwoty konieczne jest uprzednie dostarczenie przez Klienta na adres korespondencyjny biura - otrzymanych wcześniej biletów.
W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

8.5. Inne zwroty
Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów ponieważ większość Organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów biletów. Powyższe zasady zwrotu biletów będą stosowane w przypadku uzyskania zgody Organizatora wydarzenia oraz przekazania przez niego na rzecz bileterka.com odpowiednich środków finansowych pozwalających na dokonanie zwrotów. W przypadku braku zgody Organizatora lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez bileterka.com wszelką odpowiedzialność z tytułu zwrotu biletów ponosi Organizator i to do niego należy kierować reklamacje dotyczące zwrotów biletów. Aby dokonać zwrotu biletów kupionych telefonicznie lub przez Internet należy wysłać taki wniosek na adres e-mail: rezerwacje@bileterka.com. Zwrot zostanie przeprowadzony, o ile Organizator przyjmuje zwroty oraz w przypadku, gdy do wydarzenia artystycznego pozostało nie mniej niż 7 dni kalendarzowych (chyba, że Organizator zastrzegł inaczej). Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na numer konta bankowego, z którego wysłano przelew, o ile rezerwujący nie wskaże w formie pisemnej innego nr rachunku bankowego. Opłata manipulacyjna za przyjęcie i rozliczenie anulowania rezerwacji wynosi 30 zł. Przy zakupie biletów z wybraną opcją dostawy: wysyłka kurierem, wysyłka Pocztą Polską przed dokonaniem zwrotu wpłaconej kwoty konieczne jest uprzednie dostarczenie przed Klienta na adres korespondencyjny biura wcześniej otrzymanych biletów.

8.6. Reklamacje
Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: rezerwacje@bileterka.com lub pisemnie listem poleconym na adres: PROGRESS PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz. Ustosunkowanie się do reklamacji przez bileterka.com następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania. bileterka.com nie jest Organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów biletów i rezerwacji, stosuje się postanowienia punktów wskazanych powyżej w zakresie zwrotu biletów. W przypadku nieuznania przez bileterka.com reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

9. DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROGRESS PLUS Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz, NIP: 9671358093, KRS: 0000477496.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów jak również w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działaniach podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi), jak również w celu archiwizacji. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania. 
Otrzymane dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi wydarzenia, na które został zakupiony bilet jedynie na potrzeby organizacji wydarzenia. 

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 roku