WADY I WASZKI
WARSZAWA, TEATR STUDIO BUFFO, Konopnickiej 6
  • Bilety w cenie 100.00 zł
  • Bilety w cenie 90.00 zł
  • Wybrane miejsca
  • Miejsca zajęte
  • Miejsca niedostępne
WADY I WASZKI
WADY I WASZKI
Wybierz miejsca z planu sali
Reset
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
12
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 12
 Cena: 100.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
II
1
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 100.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
III
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
IV
1
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 100.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
V
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
VI
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
VII
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
VIII
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
IX
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
X
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XI
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
XII
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
7
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 7
 Cena: 100.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
16
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 16
 Cena: 100.00zł
XIII
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
13
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 13
 Cena: 100.00zł
XIV
1
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 90.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
23
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 23
 Cena: 90.00zł
I
1
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 1
 Cena: 90.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
17
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 17
 Cena: 90.00zł
18
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 18
 Cena: 90.00zł
19
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 19
 Cena: 90.00zł
20
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 20
 Cena: 90.00zł
21
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 21
 Cena: 90.00zł
22
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 22
 Cena: 90.00zł
23
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 23
 Cena: 90.00zł
II
1
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 90.00zł
2
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 90.00zł
3
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 90.00zł
4
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 90.00zł
5
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 90.00zł
6
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 90.00zł
7
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 7
 Cena: 90.00zł
8
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 8
 Cena: 90.00zł
9
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 9
 Cena: 90.00zł
10
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 10
 Cena: 90.00zł
11
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 11
 Cena: 90.00zł
12
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 12
 Cena: 90.00zł
13
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 13
 Cena: 90.00zł
14
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 14
 Cena: 90.00zł
15
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 15
 Cena: 90.00zł
16
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 90.00zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
19
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 90.00zł
20
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 90.00zł
21
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 21
 Cena: 90.00zł
22
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 22
 Cena: 90.00zł
23
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 23
 Cena: 90.00zł
24
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 24
 Cena: 90.00zł
25
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 25
 Cena: 90.00zł
III
1
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 90.00zł
2
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 90.00zł
3
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 90.00zł
4
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 90.00zł
5
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 90.00zł
6
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 90.00zł
7
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 90.00zł
8
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 90.00zł
9
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 90.00zł
10
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 90.00zł
11
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 90.00zł
12
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 90.00zł
13
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 13
 Cena: 90.00zł
14
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 14
 Cena: 90.00zł
15
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 15
 Cena: 90.00zł
16
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 16
 Cena: 90.00zł
17
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 17
 Cena: 90.00zł
18
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 18
 Cena: 90.00zł
19
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 19
 Cena: 90.00zł
20
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 20
 Cena: 90.00zł
IV
1
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 90.00zł
2
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 90.00zł
3
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 90.00zł
4
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 90.00zł
5
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 90.00zł
6
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 90.00zł
7
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 90.00zł
8
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 90.00zł
9
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 90.00zł
10
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 90.00zł
11
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 90.00zł
12
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 90.00zł
13
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 13
 Cena: 90.00zł
14
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 14
 Cena: 90.00zł
15
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 15
 Cena: 90.00zł
16
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 16
 Cena: 90.00zł
17
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 17
 Cena: 90.00zł
18
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 18
 Cena: 90.00zł
19
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 19
 Cena: 90.00zł
V

Koszyk