Kabaret HRABI - Teatr AB OVO MECZ IMPRO
WARSZAWA, TEATR STUDIO BUFFO, Konopnickiej 6
  • Bilety w cenie 100 zł
  • Bilety w cenie 90 zł
  • Wybrane miejsca
  • Miejsca zajęte
  • Miejsca niedostępne
Kabaret HRABI - Teatr AB OVO MECZ IMPRO
Kabaret HRABI - Teatr AB OVO MECZ IMPRO
Wybierz miejsca z planu sali
Reset
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
II
1
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
6
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
III
1
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
IV
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
21
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
V
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
7
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
9
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
VI
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
VII
1
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
20
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
24
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 24
 Cena: 100zł
VIII
1
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
18
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
IX
1
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
16
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
24
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 24
 Cena: 100zł
X
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
5
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
XI
1
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
13
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
XII
1
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
XIII
1
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
7
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
XIV
1
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
15
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
I
1
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
II
1
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
25
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 25
 Cena: 90zł
III
1
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
IV
1
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
V

Koszyk