WADY I WASZKI
WROCŁAW, IMPART, Mazowiecka 17
  • Bilety w cenie 90 zł
  • Bilety w cenie 80 zł
  • Wybrane miejsca
  • Miejsca zajęte
  • Miejsca niedostępne
WADY I WASZKI
WADY I WASZKI
Wybierz miejsca z planu sali
Reset
1
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
20
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
II
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
17
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
III
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
17
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
IV
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
15
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
V
12
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
VI
12
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
9
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
VII
13
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
VIII
13
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
IX
12
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
X
12
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XI
12
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XII
12
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XIII
12
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XIV
12
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XV
12
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XV
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
XVI
12
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XVI
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
XVII
8
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
XVII
13
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XVII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
XVIII
5
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
XVIII
13
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XVIII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
XIX
6
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
XIX
15
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XIX
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
XX
6
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
XX
18
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Parter Rząd: XX
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
XXI
5
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
XXI
16
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XXI
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
1
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
XXII
5
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
XXII
17
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Parter Rząd: XXII
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
I
1
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
6
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
7
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 12
 Cena: 80zł
13
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 13
 Cena: 80zł
14
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 14
 Cena: 80zł
15
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 15
 Cena: 80zł
16
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 16
 Cena: 80zł
17
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 17
 Cena: 80zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
I
II
6
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
7
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 12
 Cena: 80zł
13
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 13
 Cena: 80zł
14
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 14
 Cena: 80zł
15
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 15
 Cena: 80zł
II
1
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
III
III
16
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 80zł
17
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 80zł
18
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 80zł
19
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 80zł
20
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 80zł
1
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
6
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
IV
IV
7
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 80zł
1
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 80zł
2
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 80zł
3
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 80zł
4
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 80zł
5
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 80zł
6
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 80zł
V
V
7
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 80zł
8
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 80zł
9
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 80zł
10
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 80zł
11
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 80zł
12
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 80zł

Koszyk