WADY I WASZKI
WARSZAWA, TEATR STUDIO BUFFO, Konopnickiej 6
  • Bilety w cenie 100 zł
  • Bilety w cenie 90 zł
  • Wybrane miejsca
  • Miejsca zajęte
  • Miejsca niedostępne
WADY I WASZKI
WADY I WASZKI
Wybierz miejsca z planu sali
Reset
1
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: I
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
I
1
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
15
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: II
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
II
1
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
16
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: III
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
III
1
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: IV
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
IV
1
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
13
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: V
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
V
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
Miejsce niedostępne
7
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: VI
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
VI
1
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
Bilet sprzedany
13
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: VII
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
VII
1
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
24
Sektor: Parter Rząd: VIII
Miejsce: 24
 Cena: 100zł
VIII
1
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: IX
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
IX
1
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
24
Sektor: Parter Rząd: X
Miejsce: 24
 Cena: 100zł
X
1
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XI
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
XI
1
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
17
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 17
 Cena: 100zł
18
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 18
 Cena: 100zł
19
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 19
 Cena: 100zł
20
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 20
 Cena: 100zł
21
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 21
 Cena: 100zł
22
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 22
 Cena: 100zł
23
Sektor: Parter Rząd: XII
Miejsce: 23
 Cena: 100zł
XII
1
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
14
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 14
 Cena: 100zł
15
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 15
 Cena: 100zł
16
Sektor: Parter Rząd: XIII
Miejsce: 16
 Cena: 100zł
XIII
1
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 1
 Cena: 100zł
2
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 2
 Cena: 100zł
3
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 3
 Cena: 100zł
4
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 4
 Cena: 100zł
5
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 5
 Cena: 100zł
6
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 6
 Cena: 100zł
7
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 7
 Cena: 100zł
8
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 8
 Cena: 100zł
9
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 9
 Cena: 100zł
10
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 10
 Cena: 100zł
11
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 11
 Cena: 100zł
12
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 12
 Cena: 100zł
13
Sektor: Parter Rząd: XIV
Miejsce: 13
 Cena: 100zł
XIV
1
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
Bilet sprzedany
15
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: I
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
I
1
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: II
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
II
1
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
21
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 21
 Cena: 90zł
22
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 22
 Cena: 90zł
23
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 23
 Cena: 90zł
24
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 24
 Cena: 90zł
25
Sektor: Balkon Rząd: III
Miejsce: 25
 Cena: 90zł
III
1
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
20
Sektor: Balkon Rząd: IV
Miejsce: 20
 Cena: 90zł
IV
1
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 1
 Cena: 90zł
2
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 2
 Cena: 90zł
3
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 3
 Cena: 90zł
4
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 4
 Cena: 90zł
5
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 5
 Cena: 90zł
6
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 6
 Cena: 90zł
7
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 7
 Cena: 90zł
8
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 8
 Cena: 90zł
9
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 9
 Cena: 90zł
10
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 10
 Cena: 90zł
11
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 11
 Cena: 90zł
12
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 12
 Cena: 90zł
13
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 13
 Cena: 90zł
14
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 14
 Cena: 90zł
15
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 15
 Cena: 90zł
16
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 16
 Cena: 90zł
17
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 17
 Cena: 90zł
18
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 18
 Cena: 90zł
19
Sektor: Balkon Rząd: V
Miejsce: 19
 Cena: 90zł
V

Koszyk